Co to jest marketing szeptany?

sie 20, 2013 przez

Co to jest marketing szeptany?

Marketing szeptany jest znaną, chociaż nieco mniej jawną formą marketingu. Jest to taka forma działań marketingowych, która ma za zadanie dotrzeć do odbiorcy w formie spontanicznego, a w zasadzie kreowanego na spontaniczny przekazu. Może to być opowiadanie, relacja, a niekiedy nawet niezobowiązująca rozmowa. Niekiedy jest on określany mianem marketingu wirusowego. Jednak jego definicja jest znacznie szersza. W marketingu szeptanym dużą wagę przywiązuje się także do jego pozornej spontaniczności. Mogą to być więc niezobowiązujące rozmowy w sklepie czy zakładzie na temat określonej linii produktów. Niekiedy zatrudnia się do tego oczywiście nieformalnie pewną grupę wolontariuszy, którzy po skorzystaniu z danego produktu szerzą opinię na temat jego właściwości i zalet. W ramach marketingu szeptanego funkcjonują również tzw. polecenia. Chodzi tu po prostu o to, aby prosić zadowolonych z naszych usług i produktów klientów o dalsze polecenia i opowiadanie o nich rodzinie i znajomym. Marketing szeptany jest także mocno zakorzeniony w Internecie. Z jednej strony mamy tu przykładowo brand blogging czyli blogi w ramach, których dzielimy się pozostałymi użytkownikami informacjami o produktach i usługach. Z drugiej zaś strony mamy do czynienia z wspomnianym wcześniej marketingiem wirusowym. Chodzi tu zazwyczaj o tworzenie zabawnych haseł, blogów i spotów reklamowych, które użytkownicy wzajemnie sobie przesyłają i udostępniają. W rezultacie trafiają one do coraz szerszego grona odbiorców.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Na czym opiera się marketing bezpośredni?

sie 20, 2013 przez

Na czym opiera się marketing bezpośredni?

Jedną z popularniejszych form marketingu jest tzw. marketing bezpośredni. Marketing bezpośredni opiera się na jak sama nazwa wskazuje na bezpośrednich kontaktach z klientem indywidualnym. Podczas tego kontaktu bardzo ważne jest to, że możemy poznać pierwszą, najczęściej prawdziwą i naturalną odpowiedź i reakcję klienta na dane pytanie. Marketing bezpośredni wykorzystuje różne narzędzia takie jak telefon, Internet czy telewizja. Na ta formę marketingu składa się między innymi sprzedaż wysyłkowa na podstawie katalogu przesyłanego na adres klienta lub też dostępnego w Internecie. Klient zamawia z tego katalogu produkt lub też określoną grupę produktów. Formą marketingu bezpośredniego jest także marketing telewizyjny lub marketing on line. Różnią się one od siebie przede wszystkim wykorzystywanym medium. Ten pierwszy reklamuje, promuje i daje możliwość zakupów za pomocą telewizji. Mowa tu między innymi o programach typu telezakupy. Z kolei marketing internetowy prezentuje i umożliwia zakup produktu przez Internet. Marketing bezpośredni opiera się niejednokrotnie na jeszcze bardziej bezpośrednich i zindywidualizowanych kontaktach takich jak np. telemarketing. Wówczas specjalnie przeszkolony telemarketer informuje klienta o produktach i usługach, oferując sprzedaż i jednocześnie badając reakcję klienta. Najbardziej bezpośrednią formą marketingu jest zaś sprzedaż w domu klienta. Wówczas na potrzeby klienta lub klientów przygotowywana jest konkretna prezentacja, która ma na celu nakłonienie do zakupu określonego produktu jak też daje możliwość poznania jego reakcji i opinii na dany produkt.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Podstawowe narzędzie badań marketingowych – ankieta

sie 20, 2013 przez

Podstawowe narzędzie badań marketingowych – ankieta

Badania marketingowe to najogólniej rzecz ujmując ogół czynności, który polega na zbieraniu informacji o rynku, selekcjonowaniu ich, przetwarzaniu i wyciąganiu wniosków. Bada on mechanizmy rządzące rynkiem. Co bardzo istotne w zakresie jego analiz leży nie tylko badanie to jak dany produkt czy usługa odnajduje się na rynku, ale także jak przedstawia się jego sytuacja na tle produktów konkurencji. I tutaj dotykamy dwóch kolejnych bardzo ważnych kwestii. Marketing zajmuje się badaniem potrzeb konsumentów, ich oczekiwań oraz tego jak przyjmują oni pojawiające się na rynku nowości. Nie oszukujmy się bowiem, ponieważ dobry marketing jest w stanie skutecznie wykreować dane potrzeby i sprawić aby zostały one zaspokojone. Z drugiej zaś strony marketing śledzi dodatkowo badania konkurencji. Ważne jest tutaj wiarygodne źródło informacji, takie jak pracownicy począwszy od pracowników produkcji, a skończywszy na menadżerach i dyrekcji. W dalszej kolejności badaniu podlegają współpracownicy, pośrednicy i przede wszystkim konsumenci, jak również obecni i byli pracownicy konkurencji. Podstawowym narzędziem badań marketingowych jest przede wszystkim dobrze przygotowana i sformułowana ankieta. Forma ankiety może być różna począwszy od tradycyjnej ankiety w formie spisanego kwestionariusza przez ankietę bezpośrednią, telefoniczną czy pocztową. Ważne jest jedno, aby mobilizowała ona ankietowanego do możliwie najszerszych odpowiedzi, ponieważ tylko zbiór takich odpowiedzi jest nam w stanie dać najpełniejszy obraz. Powinna być bardzo skrupulatnie i profesjonalnie opracowana, tak aby dotykała istoty sprawy. Ma ona badać przede wszystkim motywy postępowania, ale też opinie i propozycje ankietowanych.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Na czym polegają badania marketingowe?

sie 20, 2013 przez

Badania marketingowe są to wszelkie czynności, które opierają się na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o rynku, sprzedaży, potrzebach konsumentów i mechanizmach rządzących rynkiem. W skład badań rynkowych wchodzą też badania działań konkurencji oraz miejsca danej firmy na ich tle. Badania marketingowe określają potrzeby klientów, analizują, a niekiedy i kreują, a później śledzą losy wprowadzonego produktu lub usługi. Sprawdzają jak został on przyjęty i jakie są jego dalsze losy. Aby wyniki tych badań były miarodajne analizy muszą być przeprowadzane systematycznie, całościowo, w oparciu o dostępne, profesjonalne techniki i metodologie. Muszą też opierać się na wiarygodnym źródle. Co zaś składa się na to źródło informacji. Są to w pierwszej kolejności pracownicy danej firmy i to pracownicy zatrudnieni na różnych szczeblach. Badania opierają się na analizach technologicznych, laboratoryjnych i ekonomicznych danych produktów i usług. W dalszej kolejności opieramy się na zdaniu obecnych i dawnych pracownikach konkurencji. Nie bez znaczenia są oczywiście opinie profesjonalnych agencji badań marketingowych. Musimy także pamiętać o dalszym losie naszych produktów i usług i opierać się na zadaniu dealerów, pośredników, osób współpracujących z daną firmą, no i przede wszystkim odbiorców. Musimy wiedzieć nie tylko jak się przedstawiają losy danego produktu, ale też wygląda jego pozycja na tle konkurencji. Z tego powodu należy badać dokumenty, reklamy, wycinki prasowe dotyczące poczynań konkurencji.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Marketing – próba zdefiniowania pojęcia marketingu

sie 20, 2013 przez

Pierwsza definicja marketingu pojawił się w roku 1941. Definiowała ona marketing jako przepływ towarów i usług od producenta do klienta w ramach prowadzone j działalności gospodarczej. Obecnie definicja ta znacznie ewoluowała i uległa sporemu rozszerzeniu. Obecnie łączy ona niemal wszystkie działania związane z tzw. aktywnym handlem. W dużym stopniu marketing jest ukierunkowany przede wszystkim na potrzeby klienta, a więc na odgadywanie tych potrzeb, badaniu ich, uświadamianiu. Niejednokrotnie zajmuje się on także kreowaniem tych potrzeb. Kiedy potrzeby te zostaną już uświadomione i zdefiniowane należy sporządzić taki model produktów i usług, aby je zaspokoić. Co więcej należy do nich dołączyć taką oprawę i podjąć szereg działań, aby klient poczuł się w pełni usatysfakcjonowany, aby czuł, że jego potrzeby zostały zaspokojone. Marketing zdaje się na pierwszym miejscu sytuować klienta i jego oczekiwania. Jednak wynika to w dużym stopniu z tego, że od zaspokajania potrzeb klienta zależy ciągłość funkcjonowania biznesu, jego powodzenie na rynku oraz fundamentalna sprawa, jaką jest wypracowany zysk. Marketing jest definiowany na wiele sposobów. Jednak najprościej rzecz ujmując jest to badanie, uświadamianie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb klientów. Marketing jest także dziedzina naukową, która bada opisaną działalności i występujące pomiędzy nią zależności. Bada także rozmaite rodzaje marketingu, ponieważ w ramach marketingu wyróżnia się bardzo wiele jego różnych odmian.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Strona 2 z 512345

Sonda

Podobają Ci się nasze nowości?

View Results

Loading ... Loading ...

Blogroll